Brankári
Michal
Cicák
Michal
Pápay
Obrancovia
Adrián
Danada
Michal
Beták
Miroslav
Ölvecký
Daniel
Čiernik
Pavol
Hanák
Erik
Pápay
Ján
Lenčéš
Lukáš
Kostoláni
Stanislav
Packa
Záložníci
Miloš
Majdiak
Tibor
Kuman
Juraj
Kuťka
Matúš
Turňa
Andrej
Práznovský
Nikolas
Piterka
Útočníci
Radoslav
Dicsér
Andrej
Očenáš
Daniel
Lenčéš
Leonard
Soroka
Roman
Vencel