Brankári
Adam
Bolfa
Obrancovia
Francesko
Lenčéš
Miroslav
Horňák
Mário
Kováč
Tomáš
Chán
Richard
Jánoška
Adrián
Rafael
Gregor
Tóth
Dominik
Dojčán
Martin
Lenčéš
Daniel
Kútny
Záložníci
Erik
Kováč
Adam
Lenický
Lukáš
Pápay
Mário
Lenčéš
Šimon
Lenčéš
Laura
Perinová
Annamária
Nagyová
Adrián
Vaško
Nikola
Suchá
Jozef
Szorád
Norbert
Sabo
Filip
Bihari
Marko
Chán
Emil
Vágai
Útočníci
Pavel
Borš
Samuel
Seleši